Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Bắc Mỹ
Chủ đề: Ca Ngợi
Bài số: 166
Ghi chú:

Name Play
0-Melody

Lời Bài Hát

Trong Tay Chúa

1. Chìm ngập trong hôn mê bao năm

Và cuộc sống thiếu vắng ý nghĩa

Khi tôi chưa quen chưa yêu mến Jêsus

Rồi khi tôi ăn năn kêu xin

Ngài cầm tay nâng đưa tôi lên

Trong yêu thương Chúa xóa tan buồn đau

Ngài như tia nắng rạng lòa soi

Tôi yêu Jêsus Chúa tôi nhân từ

Rồi từ đây và ngàn năm

Tay trong tay Chúa dắt dìu tôi đi

2.Chuyện tôi nghe qua bao câu ca

Vì yêu tôi Chúa đã giáng thế

Sinh trong cô đơn, chết mang nỗi nhục nhằn

Ngài là Vua trên muôn muôn vua

Lời Ngài phán sóng gió khép tiếng

Nhưng sao Chúa phải chết trên đồi xưa

Ngài như tia nắng rạng lòa soi

Tôi yêu Jêsus Chúa tôi nhân từ

Rồi từ đây và ngàn năm

Tay trong tay Chúa dắt dìu tôi đi

3. Nầy bạn đang cô đơn lang thang

Nhìn ngày tháng sóng bổ gió cuốn

Nghe chăng hôm nay tiếng tha thiết ân cần

Trở về bên chân Jêsus ngay

Ngài sẽ lau ráo hết nước mắt

Bao nhiêu đau khổ sẽ nên mừng vui

Ngài như ánh sáng rọi đêm tối

Jêsus yêu ơi Chúa quá cao vời

Và từ đây rồi mãi mãi

Tôn vinh Jêsus muôn đời không thôi

 

Copyright © 2012-2022