Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Bắc Mỹ
Chủ đề: Ca Ngợi
Bài số: 236
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano

Lời Bài Hát

Vâng Theo Chúa

1. Tháng năm đi trên đường trần.

 Bước tôi theo Chúa thật gần.

 Qua nhiều gian truân, ngày đêm mưa nắng.

 Tôi nếm bao nhiêu chuyện buồn.

 Tôi sống trong bao đau thương.

 Cuộc đời còn nhiều chặng đường gió sương.

 Không chọn đường riêng cho tôi.

 Mà vâng theo Jêsus thôi.

 Dù đường muôn lối sớm tối Ngài đưa dắt tôi.

 Dù lối đi bao xa xôi.

 Dù khiếp kinh vây quanh tôi.

 Ðược bên Chúa thỏa lòng rồi Chúa ơi!

2. Chúa trao tôi cây thập tự. Với bao âu yếm dặn dò.

 Trên đường cam go, đừng quên yêu Chúa.

 Theo Chúa vai mang thập tự.

 Kiên nhẫn bươn theo Jêsus.

 Hiểu rằng đường đi không như ước mơ.

 Không chọn đường riêng cho tôi.

 Mà vâng theo Jêsus thôi.

 Dù đường muôn lối sớm tối Ngài đưa dắt tôi.

 Dù lối đi bao xa xôi.

 Dù khiếp kinh vây quanh tôi.

 Ðược bên Chúa thỏa lòng rồi Chúa ơi!

3. Bước theo Jêsus trọn đời.

 Chúa ban thêm sức từng hồi.

 Ðau buồn không lui, cùng Ngài đi tới.

 Theo Chúa không e lạc đường.

 Theo Chúa không lo cô đơn.

 Còn gì cho tôi vui hơn Chúa thương.

 Không chọn đường riêng cho tôi.

 Mà vâng theo Jêsus thôi.

 Dù đường muôn lối sớm tối Ngài đưa dắt tôi.

 Dù lối đi bao xa xôi.

 Dù khiếp kinh vây quanh tôi.

 Ðược bên Chúa thỏa lòng rồi Chúa ơi!

 

Copyright © 2012-2022