Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Bắc Mỹ
Chủ đề: Ca Ngợi
Bài số: 286
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass

Lời Bài Hát

Xin Dắt Ðưa Tôi

1. Cầu xin Ngài đưa tôi theo lối đi,

 Suốt chặng đường lữ thứ cô quạnh;

 Lòng run sợ nhưng tin nơi sức thiêng,

 Xin nắm chắc tôi trong tình yêu.

 Lời đầy linh quyền,

 Lời đầy năng quyền,

 Nuôi tâm tôi luôn luôn no nê,

 Nuôi linh hồn chẳng khi nào vơi.

2. Cầu xin dòng pha lê khơi chảy tuôn,

 Nước từ trời chữa muôn bệnh tình;

 Dìu trọn đường quanh co theo đám mây,

 Theo ánh lửa cháy soi đường đi.

 Hùng mạnh trong Ngài,

 Hùng mạnh trong Ngài,

 Che nâng tôi trong tay vô song,

 Chúa là nguồn sức lực đời tôi.

3. Hồi chân lần đi trong nơi khó nguy,

 Chúa cho lòng bối rối an bình;

 Thù địch càng ngăm đe trong bóng đêm,

 Xin dẫn lối tôi về nhà Cha.

 Bài ca khen ngợi, bài ca khen ngợi,

 Tôi hân hoan tôn vinh danh Cha,

 Tôi ca ngợi chúc tôn Ngài luôn.

Lời Tiếng Anh

 Guide Me, O Thou Great Jehovah

1. Guide me, O Thou great Je-ho-vah,

 Pil-grim through this bar-ren land;

 I am weak, but Thou art might-y;

 Hold me with Thy pow'r-ful hand;

 Bread of heav-en,

 Bread of heav-en,

 Feed me till I want no more, (want no more,)

 Feed me till I want no more.

2. When I tread the verge of Jor-dan,

 Bid my anx-ious fears sub-side;

 Death of death, and hell's de-struc-tion,

 Land me safe on Ca-naan's side;

 Songs of prais-es,

 Songs of prais-es,

 I will ev-er give to Thee,

 I will ev-er give to Thee.

Copyright © 2012-2022