Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Bắc Mỹ
Chủ đề: Ca Ngợi
Bài số: 170
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano

Lời Bài Hát

Vui Bên Chúa

1. Niềm vui trong Cứu Chúa bổ lại sức,

Chúa ban thêm linh lực.

Niềm tin trong Jêsus ban sự sống,

Ðến với bao nhiêu người.

Ngài ban cho ta bao sức sống

Khi lòng ta hân hoan ca khen

Ðức Chúa Cha.

Niềm tin trong Cứu Chúa bổ lại sức,

Chúa ban thêm linh lực.

2. Ngày mai khi Chúa đến Ngài lại phán.

“Hỡi con! kết quả gì?”

Ngày mai khi Chúa đến Ngài lại phán.

“ Hỡi con! kết quả gì?”

Tình yêu ta ban sức sống mới

Trong lòng người yêu ta luôn luôn đắc thắng hơn.

Niềm tin trong Cứu Chúa bổ lại sức,

Chúa ban thêm linh lực.

 

Copyright © 2012-2022