Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Bắc Mỹ
Chủ đề: Ca Ngợi
Bài số: 434
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass

Lời Bài Hát

Xin Chúa Sai Tôi

1. Kìa chốn thiếu ánh sáng trong đêm trường cần ánh dương rọi sáng luôn.

Kìa chốn thiếu tiếng hát trong tâm hồn cần khúc ca mang tình thương.

Gần đây quanh tôi, tới nơi xa xôi,

Còn bao nhiêu linh hồn chưa biết đến Chúa.

Lạy Chúa! Hãy kíp sai tôi lên đường qua bốn phương loan tình thương.

2. Lạy Chúa hãy kíp sai tôi lên đường rọi ánh dương ngời sáng luôn.

Lạy Chúa! hãy kíp sai tôi lên đường dùng tiếng ca chia tình thương.

Cầu xin Jêsus sớm hôm bên tôi, Dạy tôi rao danh Ngài trên khắp các lối.

Lạy Chúa! hãy kíp sai tôi lên đường qua bốn phương loan tình thương.

 

Copyright © 2012-2022