Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Bắc Mỹ
Chủ đề: Ca Ngợi
Bài số: 495
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano

Lời Bài Hát

Tôi Ước Mơ Là Viên Than Hồng

1. Tôi ước mơ, là viên than hồng,

Tôi ước mơ, tôi ước mơ được cháy bừng bừng.

Lửa bừng lên tỏa hơi ấm yêu thương,

Làm tan hơi giá băng sương,

Lửa sáng soi đêm trường.

Tôi ước mơ, là viên than hồng,

Tôi ước mơ, tôi sẽ khơi lửa cháy mọi lòng.

Lửa bừng lên lửa thiêu đốt tâm linh,

Ngọn lửa thiêng cháy quang vinh,

Lửa cháy soi thiên đình.

Những lúc bóng tối mịt mù lạnh buốt trời đông,

Những lúc bão tố ầm vang gió rít bên sông,

Nguyện xin Chúa Cha ban gió thiêng liêng trên trời,

Làm lửa cháy lên, ngời sáng trong đêm lẻ loi.

Ðêm gió mưa, đêm gió mưa lò than tro lạnh,

Tôi ước mơ, tôi ước mơ được cháy nhiệt thành.

Nguyền Thần Linh hà hơi gió trên cao,

Làm lửa thiêng cháy lên mau,

Lửa Ngũ Tuần ban đầu.

2. Tôi ước mơ, là viên than hồng,

Tôi ước mơ, tôi ước mơ được cháy bừng bừng.

Lửa bừng lên lửa thiêu đốt hư vinh,

lửa thiêng đưa dắt tâm linh vượt khó khăn thiên trình.

Ðêm lắng sâu, mưa xuống mau làm tan tác dần,

Tôi ước mơ, tôi ước mơ được góp một phần.

Dù lòng tôi thật nhỏ bé cô đơn,

Lòng hằng mong cháy to hơn,

Lửa sáng luôn không tàn.

Những lúc bóng tối mịt mù lạnh buốt trời đông,

Những lúc bão tố ầm vang gió rít bên sông,

Nguyện xin Chúa Cha ban gió thiêng liêng trên trời,

Làm lửa cháy lên, ngời sáng trong đêm lẻ loi.

Tôi ước mơ, anh với tôi là viên than hồng,

Xin Chúa ban cho chúng ta được góp một phần,

Ðể cùng nhau lửa thiêng cháy lên cao,

Làm lửa thiêng cháy lên mau,

Lửa Ngũ Tuần ban đầu.

Tôi ước mơ lửa bay lên tới thiên đàng,

Lửa ngời sáng huy hoàng.

 

Copyright © 2012-2022