Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Bắc Mỹ
Chủ đề: Ca Ngợi
Bài số: 219
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass

Lời Bài Hát

Theo Ý Chúa

1. Bao nhiêu tư niệm mình đã treo trên cây gỗ,

 Ðể thích hiệp ý Chúa chưa?

 Bao nhiêu tư lợi vì Jêsus coi như lỗ,

 Ðể thích hiệp ý Chúa chưa?

 Nay ta theo ý Chúa chưa?

 Băng tâm do suối hồng xưa,

 Thánh khiết với tinh anh,

 Khiêm cung thêm hiền lành,

 Ðoan trang theo mắt Chúa chưa?

2. Mau xem trong lòng sạch tinh không chi lên án,

 Ðể thích hiệp ý Chúa chưa?

 Tâm trung ta thành đền thờ Jêsus cai quản,

 Ðể thích hiệp ý Chúa chưa?

 Nay ta theo ý Chúa chưa?

 Băng tâm do suối hồng xưa,

 Thánh khiết với tinh anh,

 Khiêm cung thêm hiền lành,

 Ðoan trang theo mắt Chúa chưa?

3. Nay trên thiên trình được đi trong chân quang thánh,

 Ðể thích hiệp ý Chúa chưa?

 Tâm linh ta mặc bạch y không chi so sánh,

 Ðể thích hiệp ý Chúa chưa?

 Nay ta theo ý Chúa chưa?

 Băng tâm do suối hồng xưa,

 Thánh khiết với tinh anh,

 Khiêm cung thêm hiền lành,

 Ðoan trang theo mắt Chúa chưa?

Lời Tiếng Anh

 Is Thy Heart Right With God?

1. Have thine af-fec-tions been nailed to the cross?

 Is thy heart right with God?

 Dost thou count all things for Je-sus but loss?

 Is thy heart right with God?

 Is thy heart right with God?

 Washed in the crim-son flood,

 Cleansed and made ho-ly, hum-ble and low-ly,

 Right in the sight of God?

2. Are you now walk-ing in heav-en's pure light?

 Is thy heart right with God?

 Is thy soul wear-ing the garment of white?

 Is thy heart right with God?

 Is thy heart right with God?

 Washed in the crim-son flood,

 Cleansed and made ho-ly, hum-ble and low-ly,

 Right in the sight of God?

 

Copyright © 2012-2022