Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Bắc Mỹ
Chủ đề: Đức Thánh Linh
Bài số: 138
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass

Lời Bài Hát

Thần Linh Cảm Hóa

1. Bầy chiên cùng nhóm nhau xin ơn lành,

Thành tâm chờ mong Cha thánh đây;

Chúng con tin cậy nơi Ðấng nhân lành,

Thương yêu tuôn huyết cứu chúng con.

Xin Thần Linh Chúa cảm hóa

Bởi đức yêu thương chan hòa,

Hà hơi quyền năng thuở xưa cho các con Ngài.

2. Bầy chiên được hiển vinh trong linh quyền,

Hồng ân Ngài nay luôn tán dương;

Cúi xin Linh ngự trong chúng con liền,

Như xưa Cha phán hứa tinh tường.

Xin Thần Linh Chúa cảm hóa

Bởi đức yêu thương chan hòa,

Hà hơi quyền năng thuở xưa cho các con Ngài.

3. Nguyền khiêm nhường cúi khẩn Vua muôn đời,

Giục tâm hồn đây do đức tin;

Ðể chúng con nhận lời hứa trên trời,

Thần quyền luôn lửa thánh thiên đình.

Xin Thần Linh Chúa cảm hóa

Bởi đức yêu thương chan hòa,

Hà hơi quyền năng thuở xưa cho các con Ngài.

Lời Tiếng Anh

Old Time Power

1. We are gath-ered for Thy bless-ing,

We will wait up-on our God;

We will trust in Him who loved us,

And who bought us with His blood.

Spir-it, now melt and move

All of our hearts with love,

Breathe on us from a-bove with old-time pow'r.

2. Bring us low in prayer be-fore Thee,

And with faith our souls in-spire,

Till we claim, by faith, the prom-ise

Of the Ho-ly Ghost and fire.

Spir-it, now melt and move

All of our hearts with love,

Breathe on us from a-bove with old-time pow'r.

 

Copyright © 2012-2022