Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Bắc Mỹ
Chủ đề: Ca Ngợi
Bài số: 227
Ghi chú:

Name Play
0-Melody

Lời Bài Hát

Sống Cho Chúa

 Quyết sống cho Christ,

 Quyết sống cho Ngài,

 Vì Ngài đã cứu linh hồn tôi;

 Quyết sống cho Christ,

 Quyết sống cho Ngài,

 Vì Ngài đã cứu linh hồn rồi.

 

Copyright © 2012-2022