Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Bắc Mỹ
Chủ đề: Ca Ngợi
Bài số: 261
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass

Lời Bài Hát

Tin Cậy Chúa Jêsus

1. Thỏa thích thay tin cậy Chúa Jê-sus!

 Lòng tôi quyết chỉ tin Ngài thôi,

 Nghỉ yên trên bao lời hứa muôn đời,

 Tin chắc Ngài phán tuyên cùng tôi.

 Jê-sus, Jê-sus nương cậy Chúa thôi,

 Mong biết rõ Chúa tôi càng hơn,

 Jê-sus, Jê-sus quí trọng tuyệt vời,

 Tin quyết Ngài đổ ơn thượng thiên.

2. Thỏa thích thay tin cậy Chúa Jê-sus!

 Nhờ huyết Chúa thứ tha tội nay;

 Bởi đức tin tôi dầm dưới sông hồng,

 Tâm thánh sạch, ốm đau lành ngay.

 Jê-sus, Jê-sus nương cậy Chúa thôi,

 Mong biết rõ Chúa tôi càng hơn,

 Jê-sus, Jê-sus quí trọng tuyệt vời,

 Tin quyết Ngài đổ ơn thượng thiên.

3. Thỏa thích thay tin cậy Chúa Jê-sus!

 Diệt tư kỷ, lánh xa tội khiên;

 Chúa cho tôi vui mừng sống an bình,

 Trong cõi trần cũng như thượng thiên.

 Jê- sus, Jê-sus nương cậy Chúa thôi,

 Mong biết rõ Chúa tôi càng hơn,

 Jê-sus, Jê- sus quí trọng tuyệt vời,

 Tin quyết Ngài đổ ơn thượng thiên.

4. Thỏa thích thay kinh nghiệm tin cậy Ngài!

 Là Thiết hữu của tôi từ lâu;

 Vững tâm tin Ngài thuộc tôi mọi giờ,

 Trong cõi trần cũng như đời sau.

 Jê- sus, Jê-sus nương cậy Chúa thôi,

 Mong biết rõ Chúa tôi càng hơn,

 Jê-sus, Jê- sus quí trọng tuyệt vời,

 Tin quyết Ngài đổ ơn thượng thiên.

Lời Tiếng Anh

 ‘Tis So Sweet To Trust In Jesus

1. 'Tis so sweet to trust in Je-sus,

 Just to take Him and His word;

 Just to rest up-on His prom-ise;

 Just to know, “Thus saith the Lord.”

 Je-sus, Je-sus, how I trust Him,

 How I've proved Him o'er and o'er;

 Je-sus, Je-sus, pre-cious Je- sus!

 Oh, for grace to trust Him more.

2. I'm so glad I learned to trust Thee,

 Pre-cious Je-sus, Sav-iour,

 Friend, And I know that Thou art with me,

 Will be with me to the end.

 Je-sus, Je- sus, how I trust Him,

 How I've proved Him o'er and o'er;

 Je-sus, Je-sus, pre- cious Je-sus!

 Oh, for grace to trust Him more.

 

Copyright © 2012-2022