Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Bắc Mỹ
Chủ đề: Ca Ngợi
Bài số: 489
Ghi chú:

Name Play
0-Melody

Lời Bài Hát

Tiếng Gõ Cửa

Giữa trời khuya ai đi ngoài thềm

Gió lùa qua tôi nghe tiếng Chúa:

Ôi đầu Ta ướt đầm sương móc, lọn tóc Ta thấm giọt ban đêm.

Ta tìm con qua bao dặm đường Ta gọi con Ta đợi mong con

Hãy mở cửa cho Ta!

Hãy mở cửa cho Ta!

Ôi loài chim nương mình trong tổ chồn cáo kia ẩn đụt trong hang

Nhưng còn Ta không nơi gối đầu Ta tìm con sương lạnh đêm thâu

Con xin xin Chúa xót thương,

Tim con lạnh lùng, cô đơn bần cùng,

đói rách lõa lồ, có mắt mà mù, giữa đời bơ vơ.

Jê-sus xin Chúa Cứu con,

Huyết Chúa cứu người, xóa hết mỗi tội, lòng được trong trắng.

Tâm con vui mừng đời con an ninh,

Con mừng đời được bình an,

Xin Chúa ngự vào trong tâm con đây,

Xin Chúa ngự vào ngự vào lòng con.

 

Copyright © 2012-2022