Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Bắc Mỹ
Chủ đề: Ca Ngợi
Bài số: 186
Ghi chú:

Name Play
0-Melody

Lời Bài Hát

Ơn Sâu

Ôi, cao, cao hơn thiên đàng,

Rộng, rộng vượt đại dương lai láng,

Sâu như vực không đáy,

Là tình yêu Cứu Chúa tôi nay.

Chúa vốn biết tôi lạc loài,

Mà còn nhận làm con thân ái,

Do lời Kinh Thánh chỉ minh,

Tôi nhận tình yêu Jêsus chẳng nhạt phai.

Lời Tiếng Anh

Wide Wide As The Ocean

Wide, wide as the o-cean

High as the heav-ens a-bove,

Deep, deep as the deep blue sea is my Sav-ior's love.

I, though so un-worth-y,

Still am a child of His care;

For His Word teach-es me

That His love reach-es me ev-'ry where.

 

Copyright © 2012-2022