Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Bắc Mỹ
Chủ đề: Thương Khó và Phục Sinh
Bài số: 481
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano

Lời Bài Hát

Phút Suy Tư

Có khi nào tôi nhớ

Chúa xưa chết trên thập hình, bao tội tôi chất trên Ngài.

Chúa không hề nao núng bởi tôi Chúa gieo thân mình.

Ôi tình yêu quá tuyệt vời.

Cớ sao người chóng quên tình yêu Jê-sus yêu dấu.

Tình ấy tôi nào dám quên.

Tâm tư ngỡ như mây ngàn liền bay theo gió.

Có khi nào đơn chiếc,

Jê- sus thường đi bên tôi.

Chúa hằng chăm sóc tôi sao mà chóng quên.

Jê-sus Ngài yêu tôi mãi.

Tình đó khi nào có phai, suy tư suốt cả đêm ngày, tình yêu Chúa tôi.

 

Copyright © 2012-2022