Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Bắc Mỹ
Chủ đề: Ca Ngợi
Bài số: 340
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass

Lời Bài Hát

Niềm Vinh Hạnh

1. Hồi thử thách lao lực đời nầy đều chung tất,

Chính tôi cập bến thiên đàng hiển vinh an dật,

Vui mừng gần Jêsus, Ðấng yêu tôi duy nhất,

Vinh hiển thay cho tôi, thật hiển vinh muôn đời.

Vinh quang cho tôi vinh diệu vô đối!

Vinh quang cho tôi, vinh hiển đời tôi!

Lúc bởi ơn Ngài tôi sẽ thấy mặt Ngài đấy,

Phút vinh diệu lạ bấy, ấy vinh diệu mãi đây.

2. Giờ Cứu Chúa đem ân huệ tràn đầy sung mãn,

Cấp cho phần của tôi một chỗ trên thiên đàng,

Ðây được nhìn mặt Chân Chúa ngày ngày tươi sáng,

Vinh hiển thay cho tôi, thật hiển vinh muôn đời.

Vinh quang cho tôi vinh diệu vô đối!

Vinh quang cho tôi, vinh hiển đời tôi!

Lúc bởi ơn Ngài tôi sẽ thấy mặt Ngài đấy,

Phút vinh diệu lạ bấy, ấy vinh diệu mãi đây.

3. Lòng thỏa mãn thay khi gặp bạn bè thân ái,

Nỗi vui mừng giống sông dài chảy quanh tôi hoài,

Ðây thoạt nhìn Jêsus mỉm cười đầy thân ái,

Vinh hiển thay cho tôi, thật hiển vinh muôn đời.

Vinh quang cho tôi vinh diệu vô đối!

Vinh quang cho tôi, vinh hiển đời tôi!

Lúc bởi ơn Ngài tôi sẽ thấy mặt Ngài đấy,

Phút vinh diệu lạ bấy, ấy vinh diệu mãi đây.

Lời Tiếng Anh

Oh, That Will Be Glory

1. When all my la-bors and tri-als are o'er,

And I am safe on that beau-ti-ful shore,

Just to be near the dear Lord I a-dore,

Will thro' the a-ges be glo-ry for me.

Oh, that will be glo-ry for me,

Glo-ry for me, glo-ry for me

When by His grace I shall look on His face,

That will be glo-ry, be glo-ry for me.

2. Friends will be there I have loved long a-go;

Joy like a riv-er a-round me will flow;

Yet, just a smile from my Sav-iour, I know.

Will thro' the a-ges be glo-ry for me.

Oh, that will be glo-ry for me,

Glo-ry for me, glo-ry for me

When by His grace

I shall look on His face,

That will be glo-ry, be glo-ry for me.

 

Copyright © 2012-2022