Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Bắc Mỹ
Chủ đề: Ca Ngợi
Bài số: 280
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass

Lời Bài Hát

Lời Hứa Quí Báu

1. Này là kim ngôn Chúa hứa đời đời,

 Cùng ai đang trên đường tăm tối,

 Từ nhân gian lên thiên quốc sáng tươi,

 “Mắt Ta nhìn mà dìu chơn người”.

 Chính Ta đưa đường, dìu dắt bước ngươi,

 Ta chăm chú theo ngươi nào lơi;

 Từ nhân gian lên thiên cung tươi sáng,

 Mắt Ta hằng dắt ngươi trọn đời.

2. Dầu khi thua mưu cám dỗ buồn phiền,

 Bạn thân không yêu thương thăm viếng,

 Mau nghe câu kim ngôn Chúa nhắc khuyên:

 “Mắt Ta nhìn mà dìu chơn ngươi”.

 Chính Ta đưa đường, dìu dắt bước ngươi,

 Ta chăm chú theo ngươi nào lơi;

 Từ nhân gian lên thiên cung tươi sáng,

 Mắt Ta hằng dắt ngươi trọn đời.

3. Hồi ngươi nghe hơi thở đã gần tàn,

 Kìa, vị Hoa Tiêu vẫn tuyên phán,

 Bằng câu kim ngôn thương mến chứa chan:

 “Mắt Ta nhìn mà dìu chơn ngươi”.

 Chính Ta đưa đường, dìu dắt bước ngươi,

 Ta chăm chú theo ngươi nào lơi;

 Từ nhân gian lên thiên cung tươi sáng,

 Mắt Ta hằng dắt ngươi trọn đời.

Lời Tiếng Anh

 Precious Promise

1. Pre-cious prom-ise God hath gi-ven

 To the wea-ry pass-er-by,

 On the way from earth to heav-en,

 “I will guide thee with mine eye,”

 I will guide thee, I will guide thee,

 I will guide thee with mine eye;

 On the way from earth to heav-en,

 I will guide thee with mine eye.

2. When the shades of life are fall-ing,

 And the hour has come to die,

 Hear the trust-y Pi-lot call-ing,

 “I will guide thee with mine eye,”

 I will guide thee, I will guide thee,

 I will guide thee with mine eye;

 On the way from earth to heav-en,

 I will guide thee with mine eye.

 

Copyright © 2012-2022