Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Bắc Mỹ
Chủ đề: Ca Ngợi
Bài số: 369
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass

Lời Bài Hát

Nguyện Cầu Cho Ðôi Lứa

1. Hai tâm hồn liên kết nhau trong ân tình tha thiết.

Dìu nhau đồng đi với Chúa trên đường không tên.

Ô! linh diệu thay lúa yêu nhau hai người vui bước

Hiệp nên một nơi chân Chúa mãi luôn vững bền.

Jê-sus bất biến, dầu vui sướng đau buồn

Ban bình an luôn trên muôn nẽo tối tăm nay.

Khi linh trình xong, bóng mát êm dịu Ngài ban xuống,

Biến đêm nên ngày luôn muôn thu huy hoàng thay.

2. Khi hai người vui sống bên nhau một lòng trung tín.

Giàu hay nghèo khi vui khỏe lúc buồn đau nay.

Nhưng muôn đời luôn mến yêu nhau trong niềm tin kính

Cùng tôn thờ Jê-sus trước ngai vinh quang Ngài.

Jê-sus bất biến, dầu vui sướng đau buồn

Ban bình an luôn trên muôn nẽo tối tăm nay.

Khi linh trình xong, bóng mát êm dịu Ngài ban xuống,

Biến đêm nên ngày luôn muôn thu huy hoàng thay.

 

Copyright © 2012-2022