Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Bắc Mỹ
Chủ đề: Ca Ngợi
Bài số: 360
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass

Lời Bài Hát

Lời Dịu Dàng

1. Tôi xin anh hãy ca vang lên đi,

Lời thiêng liêng của sinh mạng;

Cho tôi nghe thấy ý nghĩa tinh vi,

Lời thiêng liêng của sinh mạng.

Lời dịu dàng ban vĩnh sinh,

Lời giục lòng tin sắt đinh:

Ôi, lời dịu dàng,

Ôi, lời dịu dàng,

Quí thay lời ban trường sinh!

2. Jê-sus ban xuống giúp chúng ta nay,

Lời thiêng liêng của sinh mạng;

Nhân gian ai nấy hãy lắng nghe đây,

Lời thiêng liêng của sinh mạng.

Lời lạ lùng ban phát ra,

Từ lòng Ngài thu hút ta:

Ôi, lời dịu dàng,

Ôi, lời dịu dàng,

Quí thay lời ban trường sinh!

3. Tai nghe văng vẳng tiếng Phúc Âm vang,

Lời thiêng liêng của sinh mạng;

Ban ơn tha thứ giúp sống khương an,

Lời thiêng liêng của sinh mạng.

Một Jê- sus Chân Chúa thôi,

Toàn quyền làm nên thánh tôi:

Ôi, lời dịu dàng,

Ôi, lời dịu dàng,

Quí thay lời ban trường sinh!

Lời Tiếng Anh

Wonderful Words of Life

1.Sing them o-ver a-gain to me,

Won-der-ful words of life!

Let me more of their beau-ty see,

Won-der-ful words of life!

Words of life and beau-ty,

Teach me faith and du-ty!

Beau-ti-ful words!

Won-der-ful words!

Won-der- ful words of life!

2. Christ, the bless-ed One, gives to all

Won-der-ful words of life!

Sin-ner, list to the lov-ing call,

Won-der-ful words of life!

All so free-ly giv-en,

Woo- ing us to Heav-en!

Beau-ti-ful words!

Won-der-ful words!

Won-der-ful words of life!

 

Copyright © 2012-2022