Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Bắc Mỹ
Chủ đề: Ca Ngợi
Bài số: 449
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor

Lời Bài Hát

Lúc Anh Nguyện Cầu

1. Khi bóng đêm vừa buông xuống

Giây phút anh cầu khẩn

Nhớ tôi cầu thay chăng người ?

Tôi vẫn luôn đợi trông Chúa

Ðưa dắt trên mọi lối

Có bao giờ anh nhớ tôi ?

Khi nguyện cầu tôi nhắc tên anh nhiều

Xin Chúa cho anh được luôn thái an

Khi nguyện cầu tôi sẽ xin Jêsus

Thêm sức cho anh trong ngày gặp khó khăn

2. Khi ánh dương vừa soi lối

Giây phút anh quỳ gối

Thiết tha cầu xin bao điều

Nhớ đến tôi cầu thay với

Tôi rất mong được Chúa

Yêu thương và chăm sóc luôn

Nơi chân Ngài nhắc đến anh bao lần

Tôi cúi xin Jêsus chăn dắt anh

Ðến nơi Ngài với biết bao chân thành

Tôi nhắc tên anh trong giờ yên tĩnh kia.

Lời Tiếng Anh

When You Pray

1. At the close of the day,

when you kneel to pray,

will you re-mem-ber me?

I need help e-v'ry day, this is why I pray,

will you re-mem-ber me?

When you pray, will you pray for me,

for I need His love and His care.

When you pray, will you pray for me,

Will you whis-per my name in your prayer?

2. At the break of the day,

when you kneel to pray,

will you re-mem-ber me?

I need help e-v'ry day, this is why I pray,

will you re-mem-ber me?

When I pray I will pray for you,

for you need His love and His care.

When I pray I will pray for you,

I will whis-per your name in my prayer.

 

Copyright © 2012-2022