Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Bắc Mỹ
Chủ đề: Ca Ngợi
Bài số: 314
Ghi chú:

Name Play
0-Melody

Lời Bài Hát

Nguyền Theo Bước Chân Người

1. Nguyền theo bước chân Người vì lòng mến yêu Người, cho lẽ sống khi tôi lầm than,

Ðời tôi có ra gì mà Người đã đưa về, cho lẽ sống mến yêu chân tình.

Thấy đời người là chuỗi đau buồn, đầy tang tóc đắng cay sầu than,

Người hy sinh cứu mọi người còn vương vấn trong cuộc đời,

Cho lẽ sống mến yêu hy vọng.

2. Từ nay sống cho Người vì lòng mến yêu Người,

Người đã đến cho tôi niềm tin,

Ðời tôi có ra gì mà Người đã thương tình, cho lẽ sống mến yêu hy vọng.

Chúa vào đời vì nỗi đau buồn, vì tang tóc đắng cay sầu than,

Người hy sinh cứu mọi người còn vương vấn trong cuộc đời,

Cho lẽ sống mến yêu hy vọng.

Lời Tiếng Anh

I Will Serve You

3. I will serve You be-cause I love Thee,

You have giv-en life to me,

I was noth-ing un-til You found me,

You have giv-en life to me.

Heart-aches, bro- ken peo-ple, ru-ined lives are why

You died on Cal-v'ry.

Your touch is what I long for,

You have giv-en life to me.

 

Copyright © 2012-2022