Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Bắc Mỹ
Chủ đề: Ca Ngợi
Bài số: 304
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano

Lời Bài Hát

Ngài Cứu Tôi

1. Ngài cứu tôi từ tăm tối u buồn giữa đời.

Ngài cứu tôi tình yêu Chúa không hề vơi.

Ngài thấy tôi lạc trong chốn ô tội lẽ loi.

Lời tha thiết êm đềm Chúa gọi từ nơi thiên cung sáng tươi.

Vì cứu tôi, Ngài tuôn huyết trên thập giá rồi.

Ngài kiếm tôi về bên Chúa yên nghỉ thôi.

Vượt bến bờ,

Tình yêu Chúa ai dò bến bờ.

Tình yêu Chúa không gì xóa mờ, đã cứu tôi tự do.

2. Ngài giữ tôi trọn trên lối đi về cỏi đời.

Ngài giữ tôi vượt qua hiểm nguy mọi nơi.

Ngài dắt tôi từng năm tháng trong đời bấp bênh.

Từng giây phút lên đèo xuống ghềnh

Ngài đưa chân tôi bước nhanh.

Ngài đón tôi, từ phương hướng đơn độc trở về.

Ngài lắng nghe lời tôi hát trong trời khuya.

Dù yếu mềm, Ngài thương xót tâm hồn yếu mềm.

Ngài thêm sức tôi càng vững bền, sống vui tươi hồn nhiên.

 

Copyright © 2012-2022