Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Bắc Mỹ
Chủ đề: Ca Ngợi
Bài số: 455
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano

Lời Bài Hát

Nhìn Lên Cha Thánh

Lòng con khiêm cung khi nhìn lên Cha Thánh

Lòng con yên vui trong tình yêu của Ngài

Mọi vinh hoa trên đời nay ôi sao vô nghĩa trong vinh quang Thiên Thượng

Lòng con khiêm cung khi chờ mong ý Chúa

Và tâm linh con xin thuận theo ý Ngài

Mọi vinh hoa trên đời nay ôi sao vô nghĩa trong vinh quang Thiên Thượng

Lòng con tôn kính Cha

Con yêu mến Ngài

Nguyện dâng trọn đời con chỉ để thờ phượng Chúa

Lòng con tôn kính Cha

Con yêu mến Ngài

Nguyện dâng trọn đời con chỉ để tôn thờ Cha.

Lời Tiếng Anh

When I Look Into Your Holiness

When I look in-to Your ho-li-ness,

When I gaze in-to Your love-li-ness,

When all things that sur-round be-come sha-dows in the light of You.

When I've found the joy of reach-ing Your heart,

When my will be-comes en-throned in Your love,

When all things that sur-round be-come sha-dows in the light of You

I wor-ship You

I wor-ship You

The rea-son I live is to wor-ship You,

I wor-ship You,

I wor-ship You,

The rea-son I live is to wor-ship You.

 

Copyright © 2012-2022