Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Bắc Mỹ
Chủ đề: Thương Khó và Phục Sinh
Bài số: 110
Ghi chú:

Lời Bài Hát

Nhiều Khi Tôi Nhớ Về

1. Nhiều khi tôi nhớ về Thánh giá Jê-sus mang,

Ðường Gô-tha não nề, Chúa vẫn không lời than.

Trên đầu đầy gai đâm,

Với bao sỉ nhục thương tâm,

Giữa quân thù nghịch hung hăng,

Ngài không lên án.

Nhiều khi tôi nhớ về,

Những đớn đau Ngài mang,

Ðồi Gô-tha huyết tràn,

Ðể cứu tôi bình an.

Ôi! Jê-sus ơi!

Tôi xin thuộc Ngài từ nay đến suốt đời,

Lòng mừng vui nhớ tới,

Ơn Chúa yêu thương người.

2. Nhiều khi tôi nhớ về

Những tháng năm đời tôi,

Thuật làm sao hết lời,

Phước Chúa ban người ơi!

Nhớ khi hoạn nạn chơi vơi,

Hiểm nguy dồn dập không thôi,

Chúa luôn hiện diện bên tôi,

Dẹp tan mây tối.

Nhiều khi tôi nhớ về,

Những vết thương lòng tôi,

Ngờ như cơn gió bụi,

Ðến xóa đi niềm vui.

Nhưng Jê-sus ơi!

Bao phen lòng sầu,

Ngài đưa tay chữa lành,

Nghẹn ngào tôi nhớ đến,

Ơn Chúa ban cho mình.

Lời Tiếng Anh

When I Remember

1. When I re-mem-ber the cross that He bore,

When I re-mem-ber the thorns that He wore,

His blood that stained the sands

From nails that pierced His hands,

The mock-ing, jeer-ing bands

That stood be-fore;

When I re- mem-ber His deep ag-o-ny,

All that He suf-fered my Sav-ior to be,

My heart cries out,

“O Christ di-vine I'm Thine for-ev-er!”

When I re-mem-ber what He did for me.

2. When I re-mem-ber His prom-ise that day,

When He to Heav-en was go- ing a-way

He said He'd come a-gain,

But did-n't say just when,

He bid us work till then

And watch and pray;

When I re-mem-ber the sum-mons I'll hear,

The blaz-ing glo-ry when

He shall ap-pear,

I long to faith-ful be and read-y for His com-ing

When I re-mem-ber that it may be near!

 

Copyright © 2012-2022