Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Bắc Mỹ
Chủ đề: Ca Ngợi
Bài số: 477
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano

Lời Bài Hát

Lời Nguyện Kính Yêu

1. Lạy Cha Chí Thánh,

Chúa trên muôn loài

Nguồn an vui sức sống mới cho bao nhiêu cuộc đời

Lòng nguyện dâng lên Cha niềm kính yêu mãi không phai qua muôn cảnh đời

Lạy Cha Chí Thánh, hết lòng kính yêu Cha

2. Lạy Cha thương yêu, suối thiêng nhân từ

Ðược làm con Chúa Thánh quý hơn vinh hoa phàm trần

Lòng nguyện dâng lên Cha niềm kính yêu mãi không phai qua muôn cảnh đời

Lạy Cha quý mến, hết lòng kính yêu Cha

3. Thần Linh Thánh Chúa, sống trong tâm hồn nầy

Mạnh dường như sức gió cuốn đi bao nhiêu ngày buồn

Nhờ Thần Linh đưa đi đường dẫu gian nan quyết không lo âu ngã lòng

Thần Linh Thánh Chúa, dẫn vào lối vinh quang

4. Lạy Cha thương yêu, suối thiêng nhân từ,

Ðược làm con Chúa Thánh quý hơn vinh hoa phàm trần,

Lòng nguyện dâng lên Cha niềm kính yêu mãi không phai qua muôn cảnh đời;

Lạy Cha quý mến, hết lòng kính yêu Cha.

5. Ha-lê-lu-gia, Ha-lê-lu-gia, Ha-lê-lu-gia, Ha-lê-lu-gia,

Lòng nguyện dâng Ba Ngôi niềm kính yêu mãi không phai qua muôn cảnh đời;

Ha-lê-lu-gia, Ha- lê-lu-gia.

Lời Tiếng Anh

Holy Holy

6. Ho-ly, Ho-ly; Ho-ly, Ho-ly.

Ho-ly, Ho-ly, Lord God Al-might-y;

And we lift our hearts be-fore You as a to-ken of our love;

Ho-ly, Ho-ly; Ho-ly, Ho-ly.

 

Copyright © 2012-2022