Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Bắc Mỹ
Chủ đề: Ca Ngợi
Bài số: 454
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano

Lời Bài Hát

Ngợi Ca Ơn Thương Xót

Cùng dâng lên muôn câu ca ngợi khen ơn thương xót cao vời của Chúa Trời, hãy hát lên.

Cùng dâng lên muôn câu ca ngợi khen ơn thương xót cao vời của Chúa Trời, hãy hát xướng ca khen ơn lành.

Cùng hòa ca nói cho muôn người; Ngài đầy tình thương lẫn đức khoan nhơn;

Cùng hòa ca, nói cho muôn người; ơn lành vô biên của Chúa ban đến muôn đời.

Cùng dâng lên muôn câu ca ngợi khen ơn thương xót cao vời của Chúa Trời, hãy hát lên.

Cùng dâng lên muôn câu ca ngợi khen ơn thương xót cao vời của Chúa Trời, hãy hát xướng ca khen ơn lành.

Lời Tiếng Anh

I Will Sing of the Mercies of the Lord

I will sing of the mercies of the Lord forever, I will sing, I will sing.

I will sing of the mercies of the Lord forever,

I will sing of the mercies of the Lord.

With my mouth will I make known Thy faithfulness, Thy faithfulness, with my mouth

I will make known Thy faithfulness to all generations.

I will sing of the mercies of the Lord forever,

I will sing, I will sing.

I will sing of the mercies of the Lord forever,

I will sing of the mercies of the Lord.

 

Copyright © 2012-2022