Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Bắc Mỹ
Chủ đề: Ngợi Khen Ba Ngôi Đức Chúa Trời
Bài số: 5
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass

Lời Bài Hát

Nguồn  Ơn  Phước  

1. Phước nguyên từ trời xin chảy vào lòng, Dội vang khúc ca chúc ơn Ngài;
Suối nhân từ hằng tuôn chảy ngập dòng, Giục tôi thỏa vui hát một bài;
Nguyện chỉ giáo tôi thi ca bổng trầm, Mà lưỡi lửa cõi thiên thượng hát, Ðể ca
tụng Nguồn Ân Ðiển ngàn tầm, Là Non cứu ân, Non cực lạc.


2. Ðến đây là nhờ Chân Chúa phò trì, Nguyện cung hiến thân linh tôn thờ;
Nếu Cha đẹp lòng tôi ước nguyện rằng, Miền thiên quốc tôi sớm quay về; Jê-
sus kiếm tôi khi đang thất lạc, Từng vơ vẩn cách xa đường thánh; Suối huyết
từ Ngài tuôn chảy rào rạt, Vực tôi thoát nanh sói hại hành.


3. Chính tôi đây nợ ơn Chúa nặng dày, Nợ kia cứ vấn vương mãi hoài; Khẩn
xin Ngài dùng dây ái từ rày, Buộc tâm vẩn vơ tôi vào Ngài; Tự nghiệm tánh
tôi ưa xa Thánh Phụ, Thường hay cách ly Cha từ ái; Kính dâng lòng này cho
Chúa Jê-sus, Nguyện nay đóng niêm ấn thiên đài.

 

Lời Tiếng Anh


Come, Thou Fount Of Every Blessing


1. Come, Thou Fount of ev-'ry bless-ing, Tune my heart to sing Thy grace;
Streams of mer-cy, nev-er ceas-ing, Call for songs of loud-est praise. Teach
me some me-lo-dious son-net, Sung by flam-ing tongues a-bove, Praise the
mount, I'm fixed up-on it, Mount of Thy re-deem-ing love.


2. Hith-er-to Thy love has blest me; Thou hast brought me to this place; And
I know Thy hand will bring me Safe-ly home by Thy good grace. Je-sus
sought me when a strang-er, Wan-dering from the fold of God; He, to res-
cue me from dang-er Bought me with His pre-cious blood.


3. Oh, to grace how great a debtor, Daily I'm constrained to be! Let Thy
goodness as a fetter, Bind my wandering heart to Thee; Prone to wander,
Lord i feel it, Prone to leave the God I love; Here's my heart, oh, take and
seal it, Seal it for Thy courts above.

Copyright © 2012-2022