Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Bắc Mỹ
Chủ đề: Ca Ngợi
Bài số: 278
Ghi chú:

Lời Bài Hát

Nguồn An Bình

1. Mắt hãy ngước nhìn lên Chúa toàn năng,

 Qua những đau thương Ngài luôn ở gần;

 Trên mọi nẻo đường Ngài trông thấy ta,

 Dắt đưa ta không một bước sai lạc.

 Ngài là Thượng Ðế,

 Vua khắp muôn vua, là Chúa muôn loài.

 Người ơi hay chăng?

Chúa nghe lời nguyện Ngài trông thấy ta,

 Hãy vững tin yêu và sống an bình,

 Hằng ngày gần Ngài cuộc đời tươi mới.

2. Khi mọi hy vọng như những làn mây,

 Bóng tối phủ vây buồn tan nát lòng;

 Hãy nghe tiếng Ngài bình an vững tin,

 Bóng đêm sẽ qua ngày sáng tươi về.

 Ngài là Thượng Ðế,

 Vua khắp muôn vua, là Chúa muôn loài.

 Người ơi hay chăng?

 Chúa nghe lời nguyện Ngài trông thấy ta,

 Hãy vững tin yêu và sống an bình,

 Hằng ngày gần Ngài cuộc đời tươi mới.

3. Cho dù sóng cuồng, giông tố hiểm nguy,

 Không thế đổi thay tình yêu của Ngài;

 Khi lòng đau buồn hoặc khi đắng cay,

 Ðến nơi yên lặng quỳ gối bên Ngài;

 Ngài là Thượng Ðế,

 Vua khắp muôn vua, là Chúa muôn loài.

 Người ơi hay chăng?

 Chúa nghe lời nguyện Ngài trông thấy ta,

 Hãy vững tin yêu và sống an bình,

 Hằng ngày gần Ngài cuộc đời tươi mới.

Lời Tiếng Anh

 Be Still and Know

1. That He is God, be still and know,

 Tho' storm-swept be thy wea-ry soul,

 Thy deep-est grief to Him is woe,

 And o-ver all He hath con-trol.

 Be still and know, be still and know,

 That He is God, be still and know;

 He sees and feels thy deep-est woe,

 That He is God, be still and know,

 That He is God, be still and know.

2. No depth of storm nor strength of gale

 Can move thee from thy place se- cure;

 His pow'r o'er these doth e'en pre-vail,

 His bound-less love doth e'er en-dure.

 Be still and know, be still and know,

 That He is God, be still and know;

 He sees and feels thy deep-est woe,

 That He is God, be still and know,

 That He is God, be still and know.

 

Copyright © 2012-2022