Giải thích từ ngữ

Đồng ca

BÀI CA CHÚC TỤNG

Bài số: 52

BÀI CA NGỢI KHEN

Bài số: 1

BỞI THẦN TA

Bài số: 219

BÓNG TỐI QUA KHI BÌNH MINH ĐẾN

Bài số: 201

CA CHÚC GIÁNG SINH

Bài số: 156

CA NGỢI CHIÊN CON

Bài số: 102

CHA ÁI TỪ

Bài số: 125

CHO CON LUÔN GẦN CHÚA

Bài số: 207

CHỜ MÙA ĐÔNG ĐẾN

Bài số: 154

CHÚA CHÍ THÁNH

Bài số: 121

CHÚA CỦA CON

Bài số: 42

CHÚA DIỆU KỲ

Bài số: 107

CHÚA DIỆU THAY

Bài số: 111

CHÚA HẰNG SỐNG

Bài số: 188

CHÚA LÀ TỐT LÀNH

Bài số: 124

CHÚA OAI QUYỀN

Bài số: 122

CHÚA SỐNG

Bài số: 193

CHÚA SỐNG LẠI VINH QUANG RỒI

Bài số: 185

CHÚA TRỊ VÌ

Bài số: 187

CHÚA VẪN YÊU THƯƠNG

Bài số: 112

CHÚC TÔN CHÚA

Bài số: 36

CHÚC TÔN VUA GIÊ-XU

Bài số: 60

CON CHỈ MONG TÔN CAO DANH NGÀI

Bài số: 39

CON CHỈ MONG TÔN VINH CHA

Bài số: 76

CÙNG CHÚC TÔN CHÚA

Bài số: 55

CÙNG CHÚC TÔN NGÀI

Bài số: 63

CÙNG NHAU CA KHEN NGỢI CHÚA

Bài số: 48

CÙNG VÀO TÔN THỜ

Bài số: 183

CÙNG ĐI TRONG CUNG VUA THÁNH

Bài số: 35

DÂNG NGÀN TIẾNG TUNG HÔ

Bài số: 66

DANH CAO QUÍ

Bài số: 40

DANH NGÀI CAO QUÍ

Bài số: 91

DANH NGÀI LÀ GIÊ-XU

Bài số: 53

GIÊ-XU KHÔNG ĐỔI THAY

Bài số: 101

GIÊ-XU! DANH TRÊN MUÔN DANH

Bài số: 93

GIÊ-XU, NGUYỆN MẾN YÊU NGÀI

Bài số: 103

GIÊ-XU, ĐẤNG SỐNG

Bài số: 190

HA-LÊ-LU-GIA

Bài số: 50

HA-LÊ-LU-GIA! GIÊ-XU LÀ VUA

Bài số: 78

HA-LÊ-LU-GIA! GIÊ-XU SẼ TÁI LÂM

Bài số: 204

HÁT KHEN GIÊ-XU

Bài số: 86

HÃY ĐẾN VỚI NGÀI

Bài số: 16

HỨA NGÔN TÌNH THƯƠNG

Bài số: 160

KHÁ TỤNG CA CHÚA

Bài số: 44

KHI CHÚA VÀO ĐỜI

Bài số: 158

KHI ĐỐI DIỆN VỚI NGÀI

Bài số: 196

LÒNG TÔI HÁT VUI MỪNG

Bài số: 47

MỪNG SINH NHẬT GIÊ-XU

Bài số: 142

MỪNG SINH NHẬT GIÊ-XU

Bài số: 152

NGÀI LÀ THIÊN CHÚA

Bài số: 18

NGÀI THẬT TỐT THAY

Bài số: 115

NGÀI ĐÁNG ĐƯỢC NGỢI KHEN

Bài số: 99

NGÀY CỦA CHÚA

Bài số: 203

NGỢI KHEN DANH CHA THÁNH

Bài số: 97

NGỢI KHEN GIÊ-XU

Bài số: 95

NGỌT NGÀO THAY THÁNH LINH

Bài số: 206

NGỰ TÂM CON

Bài số: 218

NGUYỆN TÔN VINH CHÚA

Bài số: 100

NGUYỆN XIN THÁNH LINH CHÚA

Bài số: 216

THẮM THIẾT THAY TÌNH YÊU CỦA CHRIST

Bài số: 109

THÁNH KHIẾT DUY NGÀI

Bài số: 105

THÀNH KÍNH CA NGỢI

Bài số: 4

THÁNH THAY, THÁNH THAY, THÁNH THAY!

Bài số: 12

THỜ TÔN CHÚA NHÂN TỪ

Bài số: 108

TIẾNG HÁT PHỤC SINH

Bài số: 184

TÌNH YÊU NGÀI LỚN THAY

Bài số: 114

TÌNH YÊU ĐỜI ĐỜI

Bài số: 104

TOÀN NĂNG THAY CHÚA

Bài số: 59

TOÀN THẾ GIỚI CA NGỢI

Bài số: 30

TÔI SẼ NGỢI CA

Bài số: 51

TÔN CAO DANH GIÊ-XU

Bài số: 54

TÔN THỜ CHA

Bài số: 9

TÔN VINH CHA

Bài số: 41

TỤNG NGỢI GIÊ-XU

Bài số: 89

VÌ TÔI CHÚA HẠ SINH

Bài số: 136

VÌ YÊU NHÂN THẾ

Bài số: 138

VINH DIỆU CHIÊN CON

Bài số: 69

VINH THAY DANH CHÚA!

Bài số: 94

VUA MUÔN VUA

Bài số: 65

VUI MÙA GIÁNG SINH

Bài số: 129

VUI MỪNG CHÚA LÀ VUA

Bài số: 71

VƯỢT MỘ PHẦN TỐI TĂM

Bài số: 189

XIN THẦN LINH NGỰ ĐẾN

Bài số: 220

XIN THẦN LINH ĐẾN TRONG CON

Bài số: 217

XIN THÁNH LINH HÃY ĐẾN

Bài số: 205

ĐẾN CÙNG CHA

Bài số: 49

Copyright © 2012-2022