Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Ca Khúc Chúc Tôn
Chủ đề: Giáng Sinh
Nhịp: 3/4
Bài số: 156
Hợp âm: (G)
Ghi chú:

Name Play
Melody

Lời Bài Hát

CA CHÚC GIÁNG SINH

 

Mừng anh vui Giáng Sinh trong hoà bình.
Mừng anh vui Giáng Sinh trong ơn lành.
Mừng anh vui Giáng Sinh trong hy vọng và một Năm Mới bình an.
Mừng anh luôn vui tươi trên khắp các nẻo đường.
Một Giáng Sinh đầy phước hạnh và một Năm Mới bình an.

 

Những bài có cùng thể loại: 1 câu   Giáng sinh   Đồng ca  

Copyright © 2012-2022