Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Ca Khúc Chúc Tôn
Chủ đề: Ca Ngợi
Nhịp: 4/4
Bài số: 122
Hợp âm: (Em)
Ghi chú:

Name Play
1-Soprano

Lời Bài Hát

CHÚA OAI QUYỀN

 

Đại quyền, đại năng là Chúa trên cao, ngự thiên cung huy hoàng;
Là Vua khôn ngoan, quyền thế, yêu thương, Chúa uy nghi vô cùng.

 

 

Những bài có cùng thể loại: 1 câu   Ngợi khen   Đồng ca  

Copyright © 2012-2022