Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Ca Khúc Chúc Tôn
Chủ đề: Thương Khó và Phục Sinh
Nhịp: 4/4
Bài số: 188
Hợp âm: (C)
Ghi chú:

Name Play
Melody

Lời Bài Hát

CHÚA HẰNG SỐNG

 

1. Hân hoan vui ca chúc tôn Chúa ta năng quyền,
đã vượt mộ phần vinh quang, còn đâu quyền lực Sa tan.
Chúa sống hôm nay, Chúa vẫn sống mãi đời đời.
Giê-xu là Vua muôn loài.

Điệp khúc:
Hát Ha lê lu gia! Hát Ha lê lu gia!
Chúc tụng Vua Giê-xu, Đấng quyền năng vô song.
Hát Ha lê lu gia! Hát Ha lê lu gia!
Chúc tụng Đấng sống đời đời.

Hôm nay vui thay chúng ta hát tôn thờ Ngài,
Giê-xu thật đã phục sinh, quyền năng đời đời quang vinh.
Chúa sống vinh quang, Chúa ban phước ân tuôn tràn.
Giê-xu phục sinh huy hoàng.

 

Những bài có cùng thể loại: 2 câu   Phục sinh   Đồng ca  

Copyright © 2012-2022