Giải thích từ ngữ

2 câu

CHO CON LUÔN GẦN CHÚA

Bài số: 207

CHỜ MÙA ĐÔNG ĐẾN

Bài số: 154

CHÚA HẰNG SỐNG

Bài số: 188

CHÚA SỐNG

Bài số: 193

CHÚA TRỊ VÌ

Bài số: 187

CHÚA ĐÃ TỚI

Bài số: 155

CUNG KÍNH TÔN VINH

Bài số: 61

CÙNG VÀO TÔN THỜ

Bài số: 183

CÙNG ĐẾN THỜ TÔN

Bài số: 81

CỨU CHÚA TÔI

Bài số: 126

DANH TRÊN MUÔN DANH

Bài số: 84

HA-LÊ-LU-GIA

Bài số: 50

HA-LÊ-LU-GIA! GIÊ-XU ĐẾN

Bài số: 139

HÔ-SA-NA

Bài số: 14

KHÁ TỤNG CA CHÚA

Bài số: 44

KHI TÌNH YÊU ĐẾN

Viết bởi David Dong
Bài số: 15

MÓN QUÀ VÔ GIÁ

Bài số: 148

MUÔN VẬT TỤNG CA

Bài số: 74

Ngày Xuân Rộn Ràng

Viết bởi David Dong
Bài số: 11

NGỢI KHEN DANH CHA THÁNH

Bài số: 97

NGUỒN TÌNH YÊU

Bài số: 149

NHÌN LÊN CHA THÁNH

Bài số: 11

THÀNH KHẨN TÔN THỜ

Bài số: 8

THỜ TÔN CHÚA NHÂN TỪ

Bài số: 108

THOẢ NIỀM MƠ ƯỚC

Bài số: 144

THỐNG KHỔ TÂM

Bài số: 174

TIẾNG ĐỒI GÔ-GÔ-THA

Bài số: 171

TÌNH CHÚA VĨNH HẰNG

Bài số: 117

TÌNH YÊU CHÚA BAN

Viết bởi David Dong
Bài số: 13

TÌNH YÊU VÔ GIÁ

Bài số: 179

TÌNH YÊU ĐÃ ĐẾN

Viết bởi David Dong
Bài số: 14

TRONG MÁNG CHIÊN

Bài số: 143

Vạn Lời Chúc Xuân

Viết bởi David Dong
Bài số: 12

VÌ GIÊ-XU SỐNG

Bài số: 192

XIN GIÚP CON YÊU NGÀI

Bài số: 172

XIN THẦN LINH NGỰ ĐẾN

Bài số: 220

ĐÓN XUÂN VỚI JÊSUS

Viết bởi David Dong
Bài số: 10

Copyright © 2012-2022