Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Ca Khúc Chúc Tôn
Chủ đề: Thương Khó và Phục Sinh
Nhịp: 4/4
Bài số: 187
Hợp âm: (Eb)
Ghi chú:

Name Play
Melody

Lời Bài Hát

CHÚA TRỊ VÌ

 

1. Cất tiếng ca xướng cho Vua quyền oai.
Dâng lên cho Chúa Cha muôn lời hát.
Vì Ngài đã thắng hơn cõi sự chết.
Chúa trị vì.

2. Giê-xu đã sống lại từ phần mộ.
Chúa đã phá tan cõi sự chết.
Đem sự sống cứu ân cho nhân thế.
Chúa trị vì.

 

Những bài có cùng thể loại: 2 câu   Phục sinh   Đồng ca  

Copyright © 2012-2022