Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Ca Khúc Chúc Tôn
Chủ đề: Giáng Sinh
Nhịp: 4/4
Bài số: 155
Hợp âm: (Eb)
Ghi chú:

Name Play
Melody

Lời Bài Hát

CHÚA ĐÃ TỚI

 

1. Yêu là khi Chúa xuống trong trần gian,
lìa thiên quốc sáng láng, xa cách ngôi vinh quang.
Yêu là khi Chúa sanh nơi chuồng chiên
một đêm tối gió rét không có ai thân quen.
Chúa đã tới, dòng lịch sử thế gian chia đôi.
Đem yêu thương, an vui Chúa tô đẹp cuộc đời.
Yêu là khi Chúa đóng đinh vì tôi.
Tại cây gỗ Ngài đổ huyết ra cứu người.

2. Yêu là khi Chúa cứu linh hồn tôi,
tìm tôi giữa bóng tối nhân thế đang chơi vơi.
Yêu là khi Chúa thứ tha tội tôi,
lòng gian ác rách rưới mang đớn đau không nguôi.
Chúa đã tới rịt lành bao vết thương trong tôi.
Ban tin yêu vui tươi với hy vọng rạng ngời.
Yêu là khi Chúa trên cao nhìn tôi,
đường muôn lối Ngài dẫn dắt tôi suốt đời.

 

Những bài có cùng thể loại: 2 câu   Giáng sinh   Hợp ca  

Copyright © 2012-2022