Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Ca Khúc Chúc Tôn
Chủ đề: Đức Thánh Linh
Nhịp: 3/4
Bài số: 207
Hợp âm: (G)
Ghi chú:

Name Play
1-Soprano

Lời Bài Hát

CHO CON LUÔN GẦN CHÚA

 

1. Thánh Linh xin tuôn tràn vào lòng chính con giờ này.
Xoá đi bao ô tội, làm tươi mới trong tâm hồn.
Với tâm linh vui mừng, lòng con hát ca ngợi Ngài.
Hiến dâng trong tay Ngài đời con, Chúa ơi!

2. Cúi xin Cha nhân từ dìu đưa bước con từng ngày.
Giúp con luôn bên Ngài, phục vâng ý Cha ban truyền.
Dắt đưa bao linh hồn còn vương vấn trong tội tình
đến bên Cha nhân từ nhận ơn thứ tha.

 

Những bài có cùng thể loại: 2 câu   Đồng ca   Đức Thánh Linh  

Copyright © 2012-2022