Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Ca Khúc Chúc Tôn
Chủ đề: Thương Khó và Phục Sinh
Nhịp: 4/4
Bài số: 193
Hợp âm: (C)
Ghi chú:

Name Play
Melody

Lời Bài Hát

CHÚA SỐNG

 

1. Chúa đã chết thế cho trần gian.
Ôi! tình Chúa quá bao la,
thân Chúa chịu đòn roi để huyết tuôn tràn chuộc tội cho nhân thế.
Khắp trời bỗng tối âm u.
Con Trời đã chết đơn côi.
Kia Chúa chịu treo lên thập giá, các môn đồ lánh xa rồi.
Giê-xu vì ai? Nhục nhã, chén đắng tuôn lệ đắng tuôn lệ rơi.
Vì chính tội của anh, của tôi, của thế gian, bức màn đã xé đôi ra.
Kìa đường Cứu Chúa mở ra.
Đường sống và Hạnh phúc rạng sáng, với tôi đời mới bắt đầu.

2. Cửa mộ đã mở toang ra, xác Ngài chẳng thấy nơi đây,
sao kiếm tìm chi nơi mộ trống, Giê-xu chẳng ở nơi đây.
Tử thần chẳng thắng Giê-xu.
Sống lại đắc thắng ma vương.
Thiên Giê-xu phục sanh.
Ngài đã chiến thắng cách diệu cách diệu vinh.
Ngài sống lại vì anh, vì tôi, vì thế gian Chúa thật đã sống cho ta,
sống đời sống mới an vui.
Xin hiến lòng nầy cho Giê-xu với Cha cùng sống muôn đời.

 

 

Những bài có cùng thể loại: 2 câu   Phục sinh   Đồng ca  

Copyright © 2012-2022