Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Ca Khúc Chúc Tôn
Chủ đề: Ca Ngợi
Nhịp: 4/4
Bài số: 81
Hợp âm: (F)
Ghi chú:

Name Play
Melody

Lời Bài Hát

CÙNG ĐẾN THỜ TÔN

1. Vì tình yêu thương của Ngài,
và thật con đã biết Ngài.
Lòng con luôn luôn yêu kính Cha
và quyền năng oai nghi Ngài toả soi.
Giờ này con xin chính Ngài,
ngự vào lòng con nên thay mới.
Lời hát chúc tán ca khen Ngài,
ơn Chúa ban cho đời đời.

Điệp khúc:
Danh Giê-xu, ôi cao quí.
Chúa khắp nơi luôn Vua muôn vua.
Dâng lên câu ca khen chúc tôn.
Cứu Chúa yêu, con xin tôn thờ Ngài.
Lòng con Chúa tẩy rửa trong sạch,
và thánh hoá suốt tâm hồn.
vì Giê-xu, Ngài ban sức mới đi trong cuộc đời.

 

2. Tình yêu Cha lớn rộng,
dìu đường con đi mỗi ngày.
Trọn tâm con dâng cho Giê-xu,
tất cả chỉ duy Ngài thôi.
Ngoài Ngài không ai sánh bằng,
lòng nguyền tin không thay đổi.
Lời hát chúc tán ca khen Ngài,
đắc thắng qua bao chặng đường.

 

 

Những bài có cùng thể loại: 2 câu   Hợp ca   Ngợi khen   Ngợi khen Đấng Christ  

Copyright © 2012-2022