Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Ca Khúc Chúc Tôn
Chủ đề: Ca Ngợi
Nhịp: 4/4
Bài số: 97
Hợp âm: (C)
Ghi chú:

Name Play
1-Soprano

Lời Bài Hát

NGỢI KHEN DANH CHA THÁNH

1.Ngợi khen danh Cha Thánh, hát chúc tôn Giê-xu.

Lòng con luôn vui hát, hát xướng ca danh Ngài.

Ngài là Vua duy nhất đã hy sinh mạng báu.

Đã chết thay cho người, phục sinh sống hiển vinh.

 

Điệp khúc:
Khá hát xướng danh Ngài, Giê-xu Chúa bình an.

Lớn tiếng hát tôn thờ, Ha-lê-lu-gia!

Khắp đất khá tôn thờ, ngợi khen Đấng quyền năng.

Hát hát mãi muôn lời, ca ngợi Chúa Cha.

 

2. Nguyện danh Cha tôn quí khắp thế gian được biết.

Và con nay rao báo, giảng rao ra Tin Mừng.

Ngài, Giê-xu chân lý, Đấng hứa ban sự sống.

Thế nhân mau tin Ngài, được sự sống bình an.

 

 

Những bài có cùng thể loại: 2 câu   Ngợi khen   Ngợi khen Đấng Christ   Đồng ca  

Copyright © 2012-2022