Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Ca Khúc Chúc Tôn
Chủ đề: Thương Khó và Phục Sinh
Nhịp: 3/4
Bài số: 185
Hợp âm: (D)
Ghi chú:

Name Play
Melody

Lời Bài Hát

CHÚA SỐNG LẠI VINH QUANG RỒI

 

1. Lòng tôi hôm nay vui, Cứu Chúa ơi!
Lòng tôi hôm nay vui hát vang trời.
Lòng tôi hôm nay vui, Cứu Chúa ơi!
Chúa sống lại vinh quang rồi!

2. Đồi Gô tha năm xưa Chúa đóng đinh,
Ngài mang bao đau thương trên thập hình.
Đồi Gô tha năm xưa đã chứng minh
Chúa yêu người quên thân mình.

3. Ngài hy sinh cho tôi, chết thế tôi,
Ngài hy sinh cho anh với bao người.
Lòng yêu thương bao la huyết thắm rơi,
gánh muôn tội thay cho người.

4. Mồ chôn Giê-xu không đóng kín luôn,
mồ kia sau ba hôm vang tin mừng.
Trời bình minh chim muông hót véo von
Chúa sống lại vui tưng bừng.

5. Nào ai đang đau thương khắp bốn phương,
lòng âm u thê lương như đêm trường.
Về đây bên Giê-xu Chúa mến thương,
sẽ không còn vương lo buồn.

6. Cười lên đi ai ơi, cất tiếng vui!
Cười lên đi ai ơi, hát vang trời.
Cười lên đi ai ơi, cất tiếng vui!
Chúa sống lại vinh quang rồi.

 

 

Những bài có cùng thể loại: 6 câu   Phục sinh   Đồng ca  

Copyright © 2012-2022