Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Ca Khúc Chúc Tôn
Chủ đề: Ca Ngợi
Nhịp: 4/4
Bài số: 101
Hợp âm: (F)
Ghi chú:

Name Play
1-Soprano

Lời Bài Hát

GIÊ-XU KHÔNG ĐỔI THAY

Giê xu không đổi thay.

Giê xu không đổi thay.

Trời đất qua nhưng Giê xu bất biến.

Giê xu không đổi thay.

 

Những bài có cùng thể loại: 1 câu   Ngợi khen Đấng Christ   Đồng ca  

Copyright © 2012-2022