Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Ca Khúc Chúc Tôn
Chủ đề: Ca Ngợi
Nhịp: 4/4
Bài số: 39
Hợp âm: (D)
Ghi chú:

Name Play
1-Soprano

Lời Bài Hát

CON CHỈ MONG TÔN CAO DANH NGÀI

Con chỉ mong tôn cao danh Ngài

Giờ con lặng yên, đến trước ngôi thánh Ngài

Vì con luôn muốn bên Ngài tại chính nơi Thánh này,

và quỳ đây dưới chân Chúa lòng yêu mến Chúa

Suốt cuộc đời này lòng con khát khao chỉ muốn Cha vui lòng

Nguyện lời tôn vinh con khiến Cha đẹp lòng

Những bài có cùng thể loại: 1 câu   Ngợi khen   Đồng ca  

Copyright © 2012-2022