Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Ca Khúc Chúc Tôn
Chủ đề: Tái Lâm
Nhịp: 4/4
Bài số: 196
Hợp âm: (G)
Ghi chú:

Name Play
Melody

Lời Bài Hát

KHI ĐỐI DIỆN VỚI NGÀI

 

Lúc Chúa tái lâm từ trời, chính tôi đối mặt Ngài.
Xa lìa cuộc sống hư tàn, bước về nhà Cha.
Khi Chúa Giê-xu trở lại, những khổ đau ta tiêu tan.
Vui mừng thay khi được thấy Giê-xu quang lâm.

 

 

Những bài có cùng thể loại: 1 câu   Tái lâm   Đồng ca  

Copyright © 2012-2022