Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Ca Khúc Chúc Tôn
Chủ đề: Ca Ngợi
Nhịp: 4/4
Bài số: 91
Hợp âm: (C)
Ghi chú:

Name Play
Melody

Lời Bài Hát

DANH NGÀI CAO QUÍ


Kìa danh Ngài rất cao, hết trên muôn muôn danh.

Danh Thánh của Vua Giê xu khắp trên mọi vua.

Kìa danh Ngài khắp trên muôn loài.

Ngài chính là Đấng lạ lùng, Chúa mang danh Đấng cao minh.

Ngài chính Đấng đem an bình, Chúa Cha quyền năng.

Kìa danh Ngài rất cao, hết trên muôn muôn danh.

Danh Thánh của Vua Giê xu, khắp trên muôn loài.

 

 

Những bài có cùng thể loại: 1 câu   Ngợi khen   Ngợi khen Đấng Christ   Đồng ca  

Copyright © 2012-2022