Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Ca Khúc Chúc Tôn
Chủ đề: Ca Ngợi
Nhịp: 4/4
Bài số: 100
Hợp âm: (G)
Ghi chú:

Name Play
1-Soprano

Lời Bài Hát

NGUYỆN TÔN VINH CHÚA

Nguyện tôn vinh ngợi khen danh Jêsus toàn năng,

dùng lời hát chúc tán tạ ơn Chúa. 

Nguyện tôn vinh ngợi khen danh Jêsus toàn năng,

dùng lời hát chúc tán Ngài trọn đời. 

Jêsus hiển vinh lắm thay ai bằng,

nguyện ngợi khen tôn vinh danh Chúa. 

Nguyện ḷòng con trong sạch thánh khiết muôn bề,

nguyện ca chúc hát xướng danh Ngài.

 

Những bài có cùng thể loại: 1 câu   Ngợi khen   Ngợi khen Đấng Christ   Đồng ca  

Copyright © 2012-2022