Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Ca Khúc Chúc Tôn
Chủ đề: Tái Lâm
Nhịp: 4/4
Bài số: 203
Hợp âm: (Bm)
Ghi chú:

Name Play
Melody

Lời Bài Hát

NGÀY CỦA CHÚA

 

Kèn vang lên trong nơi Si ôn vang tiếng nơi ngọn núi thánh.
Kèn vang lên trong nơi Si ôn ngày vinh hiển của Chúa ta đã đến rồi.
Ha lê Ha-lê-lu-gia.
Chúa thánh năng quyền.
Cùng Ha-lê Ha-lê-lu-gia.
Giê-xu Christ Chúa Thánh là Vua, là Chúa.

 

Những bài có cùng thể loại: 1 câu   Tái lâm   Đồng ca  

Copyright © 2012-2022