Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Ca Khúc Chúc Tôn
Chủ đề: Đức Thánh Linh
Nhịp: 4/2
Bài số: 218
Hợp âm: (C)
Ghi chú:

Name Play
Melody

Lời Bài Hát

NGỰ TÂM CON

 

Thần Linh Chúa Thánh, chúng con mời Ngài.
Nguyền dâng tâm linh, xin vui ngự.
Thần Linh Chúa Thánh, Đấng Cha ban từ trời.
Ân Chúa yêu xin nhận Thánh Linh đời đời.

Thần Linh Chúa Thánh, chúng con mời Ngài.
Nguyền dâng tâm linh, xin vui ngự.
Thần Linh Chúa Thánh, Đấng Cha ban từ trời.
Ân Chúa yêu xin nhận Thánh Linh đời đời.

Con xin mời Ngài.
Con tôn thờ Ngài.
Giờ con xin kính cung dâng tâm hồn tôn ngợi Cha.

Thần Linh Chúa Thánh, chúng con mời Ngài.
Nguyền dâng tâm linh, xin vui ngự.
Thần Linh Chúa Thánh, Đấng Cha ban từ trời.
Ân Chúa yêu xin nhận Thánh Linh đời đời.

 

 

Những bài có cùng thể loại: 1 câu   Đồng ca   Đức Thánh Linh  

Copyright © 2012-2022