Giải thích từ ngữ

Đức Thánh Linh

BỞI THẦN TA

Bài số: 219

CHO CON LUÔN GẦN CHÚA

Bài số: 207

GIÓ THÁNH LINH

Bài số: 214

KHI CHÚA VÔ LÒNG

Bài số: 213

KHÔNG BỞI QUYỀN

Bài số: 209

KHÔNG BỞI QUYỀN THẾ

Bài số: 211

LẮNG NGHE TIẾNG CHÚA

Bài số: 215

NGỌT NGÀO THAY THÁNH LINH

Bài số: 206

NGỰ TÂM CON

Bài số: 218

NGUYỆN XIN THÁNH LINH CHÚA

Bài số: 216

XIN LINH GIÊ-HÔ-VA

Bài số: 212

XIN THẦN LINH NGỰ ĐẾN

Bài số: 220

XIN THẦN LINH ĐẾN TRONG CON

Bài số: 217

XIN THÁNH LINH HÃY ĐẾN

Bài số: 205

Copyright © 2012-2022