Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Ca Khúc Chúc Tôn
Chủ đề: Đức Thánh Linh
Nhịp: 4/4
Bài số: 215
Hợp âm: (Eb)
Ghi chú:

Name Play
Melody

Lời Bài Hát

LẮNG NGHE TIẾNG CHÚA

 

Bạn thân mến, tiếng Chúa phán rất êm dịu, rất thánh thoát,
hãy lắng nghe tiếng êm đềm Chúa nhủ khuyên.
Hãy cúi xuống, hãy cúi xuống dưới bóng năng quyền đời đời
và nghe nơi thiêng liêng Cha dắt dẫn tâm linh con luôn,
lòng tin quyết nơi Giê-xu.
Đức Thánh Linh luôn tuôn tràn tâm linh con,
và giờ đây tâm linh con Thánh Linh Ngài dẫn dắt lối.
Chúa Thánh ơi, cai trị lòng con mãi luôn.

 

Những bài có cùng thể loại: 1 câu   Hợp ca   Đức Thánh Linh  

Copyright © 2012-2022