Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Ca Khúc Chúc Tôn
Chủ đề: Đức Thánh Linh
Nhịp: 4/4
Bài số: 211
Hợp âm: (F)
Ghi chú:

Name Play
Melody

Lời Bài Hát

KHÔNG BỞI QUYỀN THẾ

 

Không bởi từ quyền thế nữa, nhưng do Thánh Linh năng quyền đời đời.
Không bởi từ quyền uy nữa, nhưng do Thánh Linh đại quyền chí cao.
Mọi lòng cứng cỏi sẽ rúng động và người nghe tiếng Cha và người thấy quyền uy Ngài.
Không bởi từ quyền thế nữa nhưng do Thánh Linh năng quyền đời đời.

 

 

Những bài có cùng thể loại: 1 câu   Hợp ca   Đức Thánh Linh  

Copyright © 2012-2022