Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Ca Khúc Chúc Tôn
Chủ đề: Đức Thánh Linh
Nhịp: 4/4
Bài số: 206
Hợp âm: (G)
Ghi chú:

Name Play
1-Soprano

Lời Bài Hát

NGỌT NGÀO THAY THÁNH LINH

 

1. Thần Linh Cha đến tâm này ngọt ngào thay.
Con sống vui luôn ca khen Ngài là Thần Thánh Linh.
Kỳ diệu thay Thánh Linh Ngài giục lòng con.
Con biết chính Thánh Linh Ngài hiện ngự đời sống con.
Êm dịu Thánh Linh Cha.
Chim bồ câu thánh thay đáp xuống trên chúng con,
ban năng quyền bởi tình yêu.
Dâng lời khẩn xin Cha, Ngài chúc phước đến tâm hồn.
Và không có nỗi nghi ngờ nào,
con sẽ sống bên Ngài cho đến ngày lìa cõi đời.

 

 

Những bài có cùng thể loại: 1 câu   Đồng ca   Đức Thánh Linh  

Copyright © 2012-2022