Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Ca Khúc Chúc Tôn
Chủ đề: Ca Ngợi
Nhịp: 4/4
Bài số: 107
Hợp âm: (G)
Ghi chú:

Name Play
Melody

Lời Bài Hát

CHÚA DIỆU KỲ

 

Kỳ diệu thay (Kỳ diệu thay) Chúa tuyệt vời (Chúa tuyệt vời)

Kỳ diệu thay (Kỳ diệu thay) Chúa tuyệt vời (Chúa tuyệt vời )

Ngài Ngài là Vua đầy ân điển Chúa vinh quang.

Diệu vinh thay (Diệu vinh thay) Chúa tuyệt vời (Chúa tuyệt vời)

Diệu vinh thay (Diệu vinh thay) Chúa tuyệt vời (Chúa tuyệt vời)

Ngài vinh quang quyền năng đắc thắng.

Chúa Yêu Thương thương cứu người.

Đáng tôn vinh Chúa Yêu Thương. 

 

Những bài có cùng thể loại: 1 câu   Ngợi khen   Đồng ca  

Copyright © 2012-2022